7/24 Veteriner Hekim Destek Hattı Tel: 0212 263 31 10
Anasayfa  >  KÜTÜPHANE > Köpek Bilgileri > KORUMAYA ALINAN JAPON KÖPEKLERİ


Korumaya Alınan Japon Köpekleri 21.03.2015Japon Kennel Club’ü (JKC) tarafından korumaya alınarak saf ırk olarak yetiştirme çalışmaları halen devam 10 adet japon yerli ırkı var. Bu 10 adet yerli ırk Federation Cynologique Internationale (FCI)‘a bağlı olan Japon Kennel Klübü aracılığı ile dünyaya tanıtılmıştır.

Bu ırklar şunlardır,

Shiba
Kai
Hokkaido
Akita
Kishu
Shikoku
Tosa
Chin
Japanese Spitz
Japanese Terrier

Bu 10 ırk kısa tanımlarıyla şöyle;

Shiba

Kökeni ilk çağlara kadar uzanan yerli Japon ırklarındandır. Kelime anlamı ”küçük”, “küçük köpek” olan Shiba ırkının yaşam alanları dağların denize bakan taraflarındaki bölgelerdir. Yetiştirildikleri bölgelere göre çok küçük farkları olan Shiba’lar küçük av hayvanlarını ve kuşları avalamak için kullanılmışlardır. Özellikle 1868 ve 1912 yılları arasında English Setter ve English Pointer ırkı köpeklerin İngiltere den getirilmesiyle avcılık Japonya’da  bir spor halini almıştır. Bu dönemlerde Shiba’lar bu ırklarla melezlenmiş ve avcılıkta yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak bu melezlemeler sonucunda saf Shiba ırkının sayısı oldukça azalmış ve nadir bulunur hale gelmiştir. Bu nedenle 1912- 1926 yılları arasında Shiba’ların bölgelerinden çıkarılması ve melezlenmesi engellenerek ırkın azalan sayısını artırmak için çalışmalar başlatılmıştır. 1928 yılına kadar saf ırkın korunması konusunda oldukça büyük endişeler duyulmuştur. 1934 yılında ırk standartları resmi olarak belirlemiş ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda Shiba ırkı 1936 yılında Japonya ya özgü doğal ırk olarak belirlenmiştir.

Kai

Kai ırkı eski çağlarda Japonyada yaşayan orta boyuttaki yerli ırkların ıslah çalışmaları sonucunda üretilmiştir. Dağlarla çevrili “Kai” bölgesinde yetiştirile bu ırk “Kai tora-ken” olarakta tanınmaktadır. Kai’ler bölgede vahşi ayı ve geyik avcılığında kullanılmıştır. Bu doğal ırk sürüler halinde yaşama eğilimindedir ve bu da ırkın saflığının korumasında en büyük etken olmuştur. Alacalı kürkünün olması ayırt edici özelliği olan Kai ırkı 1934 yılında Japonya ya özgü doğal ırk olarak belirlenmiştir.

Hokkaido

Bu ırkın 1140 yıllarında Kamakura döneminde Hokkaido ve Tahoku bölgeleri arasındaki ticaret gelişirken, Hansyudan Hokkaidoya göç edenlere eşlik eden orta boy yerli Japon köpeklerinden üretildiği söylenmektedir. 1937 yılında resmi olarak kayıtlara geçen ırk bölgenin adını almıştır. Bu ırk bölgedeki ilk yerliler olarak bilinen Ainu’lar tarafından da yetiştirildiklerinden “Ainu-ken” adıyla da tanınmaktadır. Hokkaido ırkı köpekler güçlü bir fiziksel yapıya sahiptir. Soğuğa ve zor şartlara oldukça dayanıklı olan ırk ayı ve diğer av hayvanlarını avlamak için kullanılmıştır. Ayrıca düzgün bir düşünme ve düşünerek hareket etme yeteneğine sahip olan üstün bir ırk olarak kabul görmüştür.

Akita

İlk çağlarda Japonyada yetiştirilmiş olan ırklar genellikle orta boyutta ırklardı. 1630-1870 yılları arasında Tohoku bölgesinde yetiştirilen ve orta boyda bir köpek olan Akita Matagi ırkı popülarite kazanmış bir ırktı. Ancak zamanla köpek dövüşlerinin yaygınlaşmasıyla daha büyük boyutlarda köpeklere ihtiyaç duyan bölge halkı Akita Matagi ırkını çeşitli ırklara çiftleştirerek daha iri boyutlarda Akita ırkının gelişmesini sağlamışlardır. Akita’ lar Akita Matagi ırkının, Kosaka bölgesindeki bakır madenlerinde görevli olan Alman mühendislerin yetiştirdiği Mastiff ırkı köpeklerle ve dövüşçü ırk olan Tosa ırkı köpeklerle çiftleştirilme sonucu üretilmiş bir ırktır. Bu çiftleştirilmeler nedeniyle zamanla Akitaların karakteristik özelliği olan sivri uçlu kulak ve halka kuyruk kaybolmaya başlamış ve bu nedenle 1908 yılında köpek dövüşleri yasaklanarak ırk ileri gelen aydın halk tarafından korunmaya alınmıştır. 1919 yılında doğal ırkı koruma yasasının çıkmasıyla Akitalar koruma altına alınıp saflıkları korunmuştur. 1931 yılında resmi olarak kayıtlara geçen ırk tüm ülkede oldukça popüler hale gelmiştir.

Kishu

Akitalar gibi Kishu ırkıda orta boyutlardaki yerli Japon köpeklerinden üretilmiştir. Kishu bölgesinde ki dağlık alanlar bu ırkın doğal yaşam alanıdır. Bölgede avcılıkta kullanılan ırk günümüzde halen vahşi domuz ve geyik avında kullanılmaktadır. Kishu’ların kürkünde ilk zamanlarda kırmızı ve susam renginde göz alıcı benekler bulunmaktaydı. Ancak 1934 yılında resmi olarak kayıtlara geçirilerek ırka özgün renk olarak koyu tek renkler kabul edilince benekli türleri zamanla kaybolmuştur. Irkın beyaz olanları günümüzde daha yaygın olarak görülmektedir.

Shikoku

Eski çağlarda orta boy yerli Japon köpeklerinin karışımından oluşmuş bir ırktır. Kochi’nin dağlık bölgelerinde yaşayan ve av köpeği olarak kullanılan bu yerli ırk Kochi-ken olarakda tanınmaktadır. Irkın 3 farklı türü vardır. Bunlar, Awa, Hongawa ve Hata-all olarak adlandırılır. İsimlerini yaşadıkları bölgeden alan bu ırklar zor yaşam şartlarına dayanıklı ve oldukça çevik ırklardır. Bu üç tür içinde saflığını en iyi derecede koruyanı Hongawa türü olmuştur. Ulaşımı oldukça zor olan bir bölge olduğundan diğer köpeklerle karışım oldukça az olmuştur. Susam renkli kürkü ile karakterize Shikoku ırkı 1937 yılında resmi olarak kayıtlara geçirilmiştir.

Tosa

14. yüz yılda Japonyada köpek dövüşlerinin yaygınlaşmasıyla özel olarak bir çok ırkın çiftleştirilmesiyle elde edilmiş bir ırktır. Yetiştirildiği bölgenin adını alan ırkın ilk oluşumu Shikoku köpekleriyle batılı ırkların melezlenmesi sonucudur. Daha sonra aralıklı çiftleştirme metodu kullanılarak sırasıyla Bulldog, Mastiff, German Pointer ve Great Dane ırklarıyla melezlenmiştir. Bazı kaynaklara göre ırkın üretilmesinde St. Bernard ve Bull Terrierlerde kullanılmıştır. Tosa ırkı “Japon Mastiff’i” olarakda adlandırılmakdadır. Irkın karakteristik özelliği olan dövüşçü içgüdüsü ve hareketliliği tipik olarak Mastiff ırkında görülebilmektedir.

Japanese Chin (Japanese Spaniel)

Eski dökümanlara göre, Chin ırkının ataları 732 yılında Kore kralından Japon sarayına hediye olarak sunulmuştur. Daha sonra yüzyıllar boyunca Japonya’ya pek çok sayıda Chin ırkı köpekler getirilmiştir. Kayıtlara göre 618-910 yılları arasında Tung Dynasty döneminde Çinden Koreye gelen köpekler Japonya’ya gönderilmiştir. Shogunate Tsunayashy Tokugawa’nı hükümdarlığı boyunca Edo kalesinde bu köpekler ev içi oyuncak köpekler olarak yerini almıştır. 1613 yılında İngiliz Kaptan Searles tarafından İngiltereye getirilen bu ırk 1853 yılında kraliçe Victoria’ya hediye edilince oldukça tanınan bir ırk haline gelmiştir. İyi bir arkadaş olan ırk 1868 den sonra üst sınıf leydilerin favorisi olmuş ve oldukça yaygınlaşmıştır.

Japanese Spitz

Bu ırkın kökeninin, 1920 yılında Sibirya ve kuzeydoğu Çinden getirilen German Spitz ırkından geldiği söylenmektedir. Japanese Spitz ilk kez 1921 yılında Tokyo’da tanıtılmıştır. Ancak 1925 yılında Kanada’dan getirilen beyaz Spitz’ler ile melezlemeler devam etmiştir. Ayrıca 1936 yılına kadar Kanada, Amerika, Avustralya ve Çinden getirilen köpeklerin yavruları ile melezlemeler devam etmiş ve daha iyi niteliklerde Japanese Spitz yetiştirilmiştir. II. Dünya savaşından sonra tanınan bu ırk 1948 yılında Japon Kennel kulubü tarafından resmi kayıtlara geçmiştir.

Japanese Terrier

Bu ırk 17. yüz yılda Hollanda’dan Nagasaki’ye getirilen düz tüylü Fox Terrier ( Smoot-haired)’lerin küçük Pointer ve küçük yerli ırklarla çiftleştirilmesi sonucunda gelişmiştir. Kobe ve Yokohama gibi liman şehirlerinde kucak köpeği olarak korunmaktadır. Neşeli ve canlı bir karaktere sahip olan Japanese Terrier’in geliştirme çalışmaları 1920 yılında başlatılmış ve 1930 yılına kadar ırk standartları belirlenememiştir. Irkın standartlarının tanımlanması daha sonraki yıllarda yapılmıştır.

Juen Veteriner Polikliniği

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Juen Veteriner Polikliğini

Sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanmaktayız. Detaylar ile "Aydınlatma ve Rıza Metni" için tıklayınız.