7/24 Veteriner Hekim Destek Hattı Tel: 0212 263 31 10
Anasayfa  >  KÜTÜPHANE > Köpek Bilgileri > ERKEK KÖPEKLERDE ANOMALİLER


Erkek Köpeklerde Anomaliler 21.03.2015Anomali, yavrunun fötal dönemde çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişiminde bazı dejeneratif değişikliklerin oluşmasıyla ortaya çıkar.

Anatomik olarak erkek üreme organları dıştan içe doğru; prepisyum, penis, penis kasları, prostat, epididiymis, funiculus spermaticus ve testisler olarak sıralanabilir. Bu genital organlarda normal yapı ve işlevlerinde oluşan her türlü doğmasal bozukluk anomali olarak değerlendirilebilir.

Erkek köpeklerde doğmasal olarak şekillenen bu anomaliler çeşitli şekiller de görülebilir. Özellikle kriptorşidizm vakaları en sık görülen anomalilerdir. Bunun dışında görülebilecek bazı anomalileri şöyle açıklayabiliriz.

Testis Hypoplasia’sı

Testislerin gelişmemesidir. Tek taraflı ve çift taraflı olabilir. Testis gelişimini tamamlayamamıştır ve rudimenterdir.

Tek taraflı olgularda sperma üretimi olabilir ancak içerdiği spermatozoit sayısı azdır. Genellikle çiftleşme isteği ve çiftleşme vardır. Köpeklerde nadir olarak şekillenir.

Tek testis olması durumu monorşidi olarak adlandırılır. Şekillenmesinde doğmasal veya edinsel faktörlerin hangisinin etkin olduğu konusu tam olarak belirlenmemiş bir olgudur.

Penis Hypoplasia’sı

Penisin gelişmemesidir. Bazen kısmi gelişim bozukluğu şeklinde görülebileceği gibi, penisin tamamen gelişmemesi de söz konusudur.

Genetik nedenlere bağlı olarak şekillenebileceği gibi çok erken dönemlerde kastrasyon yapılması ve hormonal etki ile de oluşabilir.

Özellikle kısmi hypoplasie olaylarında çiftleşme ve ejeculasyon güçlükleri görülebilir. Penisin hypoplasia'sı olaylarına Collie ve Dachsund ırkı köpeklerde daha sık rastlanmıştır.

Retroflexio Penis

Penisin scrotumun arka tarafına doğru bükülmüş halde durmasıdır. Ender görülmekle birlikte genellikle testis ve penis hypoplasie’si ve kriptorşit ile ilgili olarak şekillenmektedir.

Anorchidie

Testislerin bulunmamasıdır. Tek taraflı veya iki taraflı görülebilir. Testisler doğmasal olarak şekillenmemiştir ve birincil derecede infertiliteye neden olur.

Hermaphrodismus

Çift cinsiyetlilikdir. Hem erkek hem de dişi genital organlarının birlikte gelişimidir. Nadiren şekillenir. Operatif olarak dişi genital organları alınır ve sadece erkek genital organları bırakılabilir ancak sperm üretimi olmaz.

Çift cinsiyet olaylarında uretranın penisin ucuna değil de üst veya alt kısmına açılması gibi bir anomali de şekillenebilir. Bu duruma hipospadias adı verilir.

Phimosis

Prepisyum deliğinin darlığıdır. Penisin dışarıya çıkamaması söz konusudur. Buna bağlı olarak güç idrar yapma söz konusudur. Operatif olarak prepisyum deliği genişletililerek tedavisi mümkündür.

Paraphimosis

Bazen penis prepisyumdan çıkar ancak geri çekilemez ve bu duruma paraphimosis denir. Ayrıca penisin uzunluğuna veya prepisyumun kısalığına bağlı olarak penis ucu sürekli dışarıda görülebilir. Zorunlu hallerde, özellikle aşırı sarkma söz konusu ise yaralanmalar şekillendiğinden penisin amputasyonu gerekebilir.

Persistent Frenulum

Penisin prepisyuma yapışık olmasıdır. Normal oluşumunda doğumdan hemen sonra penis frenulum denilen bir bağ ile prepisyuma yapışıktır. Ancak büyüme ile birlikte özellikle de yavru erişkin hale geçtiğinde bu bağ ortadan kalkar. Bazende anomali olarak bu bağ kalır ve penisin dışarı çıkışında güçlüğe ve ağrıya neden olabilir. Operatif olarak tedavi edilebilir.

Azospermia

Sperm üretiminin olmaması veya spermlerin dölleme yeteneğinin olmamasına denilir. Genellikle testis atrofisine bağlı olarak şekillenebileceği gibi hormonal nedenlerle sperm üretiminin olmaması da mümkündür.

Prepitium Aplasia‘sı

Prepisyumun olmamasıdır. Nadir görülen bir olgudur. Penis şekillendiği halde prepisyum deliği doğmasal olarak şekillenmemiştir. Boston Terrier ve Pekingeseler genetik olarak predispozedir. Operatif olarak tedavi yapılabilir.

Juen Veteriner Polikliniği

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Juen Veteriner Polikliğini

Sitemizde yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanmaktayız. Detaylar ile "Aydınlatma ve Rıza Metni" için tıklayınız.